آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
علف کش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٣٠/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٤,٥٨٧ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٧٠٠ تعداد خريدار: ٨٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٧٠٠ حجم معامله: ١٩١,٢٥٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٣٦٠ جمع معامله: ٨٧٧,٢٠٩,٩٤٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: