آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سولیران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٤٥
آخرين قيمت ٩,٧٦٠ درصد تغییر: (١٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٠٠٢ تعداد خريدار: ٨٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٠٠٢ حجم معامله: ١٠٤,٦٧٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٩,٧٤١ جمع معامله: ١,٠٢١,٦٤٦,١٤١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: