آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آذریت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٢
تثبیت شده:٢١/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٥,٦٢٥ درصد تغییر: (٨) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٤٨٠ تعداد خريدار: ٢٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٤٨٠ حجم معامله: ١٨,٧٣٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٥٢٣ جمع معامله: ١٠٥,٣٥٨,٩٥٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: