آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گاز لوله در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٤,٥٣٣ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٧٧٠ تعداد خريدار: ١٢١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٧٧٠ حجم معامله: ٣٦٢,٧٥٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٣٠٠ جمع معامله: ١,٦٤٤,٣٣٨,٥٣٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: