آخرين بروزرساني : ٠٦/٠٢/١٣٩٦ ساعت : ١٠:٢٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گاز لوله در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٢/٠٦
تثبیت شده:٠٤/٠٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٦/٠٢/١٣٩٦   ساعت: ١٠:٢٠
آخرين قيمت ٥,٤٠٨ درصد تغییر: (٩) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٧٠٥ تعداد خريدار: ٢١٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٧٠٥ حجم معامله: ٨٠٢,٣٢٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٣٧٦ جمع معامله: ٤,٣٣٩,٢٢٢,٦٢٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: