آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گاز لوله در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٣٥
آخرين قيمت ٤,٤٥٥ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٥٨٠ تعداد خريدار: ١٥٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٥٨٠ حجم معامله: ٧٥٦,٦٧٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٣٧٠ جمع معامله: ٣,٣٧١,١٥٤,٧٥٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: