آخرين بروزرساني : ٠٧/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٢:٢٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گاز لوله در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٠٧
تثبیت شده:٠٤/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٧/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٢:٢٥
آخرين قيمت ٣,٣٩٥ درصد تغییر: (٤) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٤٦٠ تعداد خريدار: ١٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٤٦٠ حجم معامله: ٣٣٤,٥٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٣٥٠ جمع معامله: ١,١٣٥,٤٩٧,١٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: