آخرين بروزرساني : ٠٨/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١١:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گاز لوله در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٨
تثبیت شده:٠٧/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٨/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١١:٥٥
آخرين قيمت ٦,٠٢٤ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٤٧٠ تعداد خريدار: ٤٣١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٤٧٠ حجم معامله: ١,٧٦٣,٠٢٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٥٥٠ جمع معامله: ١٠,٦٢٠,٤٣٨,٣٦٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: