آخرين بروزرساني : ٢٩/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ساختمانی نام آوران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٢٩
تثبیت شده:٢٩/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٧٣٨ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٧٩٧ تعداد خريدار: ١١٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٧٩٧ حجم معامله: ٦٣١,٥٤٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٧٢٧ جمع معامله: ١,٠٩٧,٩٠٢,٥٠٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: