آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ساختمانی نام آوران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٤٧٨ درصد تغییر: ٩ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٤٨٧ تعداد خريدار: ٢٥٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٤٨٧ حجم معامله: ١,٨٩٣,٢٠٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٧٠ جمع معامله: ٢,٧٩٧,٧٧٠,٦٦٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: