آخرين بروزرساني : ٠١/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ساختمانی نام آوران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠١
تثبیت شده:١٩/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٣٩١ درصد تغییر: (٧) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٤٩٧ تعداد خريدار: ١٨٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٤٩٧ حجم معامله: ١,٦٨٧,٦٠٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٥٧ جمع معامله: ٢,٣٤٧,٤٤٦,٤٩٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: