آخرين بروزرساني : ٠٨/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٢:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ساختمانی نام آوران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٨
تثبیت شده:٠٧/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٨/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٢:٠٥
آخرين قيمت ٨١٧ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨٦٠ تعداد خريدار: ٥٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨٦٠ حجم معامله: ٦٨٢,٩٦٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧٨٠ جمع معامله: ٥٥٨,٢٦٨,٤٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: