آخرين بروزرساني : ٠٩/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٢٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتی دریایی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٩
تثبیت شده:٠٨/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٩/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٢٥
آخرين قيمت ٩,٥٢٧ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٩,٧٩٩ تعداد خريدار: ٦١٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٩,٧٩٩ حجم معامله: ١,٦٧٦,٦٦٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٩,١٣٠ جمع معامله: ١٥,٩٧٣,٣٧٢,٣٨٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: