آخرين بروزرساني : ٠٦/٠٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتی دریایی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٢/٠٦
تثبیت شده:٠٦/٠٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٦/٠٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٩,٠١٠ درصد تغییر: (٦) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٩,٤٩٥ تعداد خريدار: ١,٦٩٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٩,٤٩٥ حجم معامله: ٩,٥٥٧,٨٠١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨,٦٥١ جمع معامله: ٨٦,١١١,٦٢٣,٩٧٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: