آخرين بروزرساني : ٠٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتی دریایی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٠٨
تثبیت شده:٠٧/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٨/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,٦٦٤ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٧٠٠ تعداد خريدار: ٢٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٧٠٠ حجم معامله: ٢٥٣,٨٢٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٦١٠ جمع معامله: ٩٣٠,٠٠٠,٠٢٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: