آخرين بروزرساني : ٠٥/٠١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتی دریایی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠١/٠٥
تثبیت شده:٠٥/٠١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٥/٠١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦,١٣٢ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,١٣٦ تعداد خريدار: ١٧٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,١٣٦ حجم معامله: ٩٥٠,١٣٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٠٥٤ جمع معامله: ٥,٨٢٥,٧٩١,٢٦٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: