آخرين بروزرساني : ٠١/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتی دریایی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠١
تثبیت شده:٢٦/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٨,٢٤٨ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨,٤٢٣ تعداد خريدار: ٧٤٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨,٤٢٣ حجم معامله: ٢,٥٩٥,٧٥١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨,٠٥٠ جمع معامله: ٢١,٤١١,٠٠١,٦٤٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: