آخرين بروزرساني : ٠١/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
لوله و تجهیزات سدید در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠١
تثبیت شده:٠٧/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٤,٠١١ درصد تغییر: (٩) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٧٤٠ تعداد خريدار: ٤٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٧٤٠ حجم معامله: ٧٦,٥٠٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٩٨٠ جمع معامله: ٣٠٦,٨٩٩,٠٠٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: