آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
لوله و تجهیزات سدید در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٢
تثبیت شده:٠١/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٥,٠٠١ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٠٠١ تعداد خريدار: ١٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٠٠١ حجم معامله: ١٧,٦٧٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٠٠١ جمع معامله: ٨٨,٤١٢,٦٧٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: