آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
غذایی و قند تربت جام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠٢
تثبیت شده:٠١/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٠٥
آخرين قيمت ٢,٨٢٤ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٠٦٨ تعداد خريدار: ١٨٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٠٦٨ حجم معامله: ١,٢٦٨,٤٧٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٧٨١ جمع معامله: ٣,٥٨١,٨٢٣,٩٧١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: