آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
غذایی و قند تربت جام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٤٥
آخرين قيمت ٢,٢٣٧ درصد تغییر: (٧) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٣٦٠ تعداد خريدار: ٦٠٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٣٦٠ حجم معامله: ٢,٦٥٦,٨٣٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,١٧٧ جمع معامله: ٥,٩٤٢,٨٠٣,٧٩٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: