آخرين بروزرساني : ٣٠/١١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
غذایی و قند تربت جام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٣٠
تثبیت شده:٣٠/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٢,٦٩٢ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٧٤١ تعداد خريدار: ٥١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٧٤١ حجم معامله: ١٢٤,٥٧٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٦٥٠ جمع معامله: ٣٣٥,٣٤٤,٤٢٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: