آخرين بروزرساني : ٠٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات مخابراتی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٠٨
تثبیت شده:٠٧/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٨/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣٠٠ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣٠١ تعداد خريدار: ٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣٠١ حجم معامله: ١٧٩,٦٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣٠٠ جمع معامله: ٥٣,٩١٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: