آخرين بروزرساني : ٠٥/٠١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات مخابراتی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠١/٠٥
تثبیت شده:٠٥/٠١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٥/٠١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٤٢٤ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤٢٤ تعداد خريدار: ١٣٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤٢٤ حجم معامله: ٣,١٥١,٠٠١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤٢٤ جمع معامله: ١,٣٣٦,٠٢٤,٤٢٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: