آخرين بروزرساني : ٠٩/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٢٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات مخابراتی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٩
تثبیت شده:٠٨/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٩/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٢٥
آخرين قيمت ٦٧٦ درصد تغییر: (٦) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧١٠ تعداد خريدار: ١,٦٣٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧١٠ حجم معامله: ٢٢,٧١٦,٢٥٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦٥٦ جمع معامله: ١٥,٣٥١,٨٣٦,٨٩٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: