آخرين بروزرساني : ٣٠/١٠/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات مخابراتی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:٢٧/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٧٧٩ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨٠٠ تعداد خريدار: ١,٤٩٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨٠٠ حجم معامله: ١٨,١٦٩,٢٩٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧٦٨ جمع معامله: ١٤,١٥٩,٦٨٦,٠٤٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: