آخرين بروزرساني : ٠٦/٠٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات مخابراتی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٢/٠٦
تثبیت شده:٠٦/٠٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٦/٠٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٧٠٧ درصد تغییر: (٨) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧٥٦ تعداد خريدار: ٣,٨٧٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧٥٦ حجم معامله: ٦٤,٩٦٦,٣٢٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦٩٣ جمع معامله: ٤٥,٩٠٧,٥٤٥,١٣٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: