آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات مخابراتی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٧٥٩ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧٨٥ تعداد خريدار: ١,٤٦٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧٨٥ حجم معامله: ١٨,٠٨٦,٧٢٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧٣٣ جمع معامله: ١٣,٧٣٦,٤٤٩,٥٠٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: