آخرين بروزرساني : ٠١/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات مخابراتی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠١
تثبیت شده:٣١/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦٠٧ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦٢٠ تعداد خريدار: ٩٥٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦٢٠ حجم معامله: ١٢,٣٩٩,٠٠٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦٠٠ جمع معامله: ٧,٥٢٥,٠٨٣,١٩٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: