آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات مخابراتی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٣٥
آخرين قيمت ٦٦٤ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦٧٨ تعداد خريدار: ٢٨٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦٧٨ حجم معامله: ٢,٨٨٦,١١١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦٥٥ جمع معامله: ١,٩١٥,٩٦٧,٣٧٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: