آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گسترش صنایع پیام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠١/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٤٥
آخرين قيمت ١,٤٨٧ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٥٠٠ تعداد خريدار: ٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٥٠٠ حجم معامله: ٧٥,٠٥٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٤٥٧ جمع معامله: ١١١,٥٩٦,٩٦٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: