آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گسترش صنایع پیام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠٢
تثبیت شده:٠١/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٠٥
آخرين قيمت ١,٦٠٣ درصد تغییر: ٨ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٦٢٦ تعداد خريدار: ٢٧٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٦٢٦ حجم معامله: ٢,١٢٩,٣٤٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٤٧٩ جمع معامله: ٣,٤١٣,١٩١,١٣٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: