آخرين بروزرساني : ٠٤/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کیوان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٤
تثبیت شده:٠٤/٠٦/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٤/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦,٣٨٧ درصد تغییر: (٥) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٨٩٥ تعداد خريدار: ٧٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٨٩٥ حجم معامله: ١٣٢,٧٩١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٠٦٧ جمع معامله: ٨٤٨,١٠٩,٠٠٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: