آخرين بروزرساني : ٠١/٠٩/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کیوان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده:٢٩/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٥,٤٠٢ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٤٠٢ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٤٠٢ حجم معامله: ١٢,٠٢٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٤٠٢ جمع معامله: ٦٤,٩٥٣,٦٤٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: