آخرين بروزرساني : ٠٩/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تولیدی پلاستیران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٩
تثبیت شده:٠٨/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٩/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٣٥
آخرين قيمت ٢,٠٥٣ درصد تغییر: (٦) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٢٩٩ تعداد خريدار: ١٢٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٢٩٩ حجم معامله: ٦٢٧,٢٣٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٩٥٨ جمع معامله: ١,٢٨٧,٦٥٩,٤٤٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: