آخرين بروزرساني : ٠٦/٠٢/١٣٩٦ ساعت : ١٠:٢٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تولیدی پلاستیران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٢/٠٦
تثبیت شده:٠٤/٠٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٦/٠٢/١٣٩٦   ساعت: ١٠:٢٠
آخرين قيمت ١,٧٣٩ درصد تغییر: (٩) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٨٨٩ تعداد خريدار: ٧٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٨٨٩ حجم معامله: ٢٣٤,٦٧٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٧٢٤ جمع معامله: ٤٠٨,١٥٥,٨٣١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: