آخرين بروزرساني : ٠٤/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تولیدی پلاستیران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٤
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٤/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٤,١٦٨ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٢٦٠ تعداد خريدار: ١٥٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٢٦٠ حجم معامله: ٤٣٩,١١٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٠٢١ جمع معامله: ١,٨٣٠,٤٠٤,٩١٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: