آخرين بروزرساني : ٢٦/١٢/١٣٩٦ ساعت : ٠٩:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنایع بسته بندی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٦
تثبیت شده:٢٢/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٦/١٢/١٣٩٦   ساعت: ٠٩:٣٥
آخرين قيمت ٣,٧٢٠ درصد تغییر: (١٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٠٠٠ تعداد خريدار: ١١٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٠٠٠ حجم معامله: ٤١١,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٧٠٤ جمع معامله: ١,٥٢٨,٩٧٩,٩٦٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: