آخرين بروزرساني : ٠١/٠٩/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بیمه رازی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده:٣٠/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٢,٠٦٤ درصد تغییر: (٦) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٢٧٠ تعداد خريدار: ٣٦٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٢٧٠ حجم معامله: ٢,٠٦١,٧٩٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٠٠٠ جمع معامله: ٤,٢٥٦,١٨٦,١٥٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: