آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بیمه رازی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٥٥
آخرين قيمت ١,٨٩٧ درصد تغییر: (١٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٨٩٧ تعداد خريدار: ٧٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٨٩٧ حجم معامله: ٦٣٦,٥٧٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٨٩٧ جمع معامله: ١,٢٠٧,٥٧٨,٩٨١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: