آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بیمه رازی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠٢
تثبیت شده:٢٧/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٠٥
آخرين قيمت ١,٧٤٧ درصد تغییر: (٤) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٨٠٠ تعداد خريدار: ٤٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٨٠٠ حجم معامله: ٢٦٠,٤٥٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٧٠٠ جمع معامله: ٤٥٥,١٢٤,٠٦٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: