آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تکادو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٢
تثبیت شده:٠٢/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٤,٤٦١ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٥٤٤ تعداد خريدار: ٤٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٥٤٤ حجم معامله: ٢٣٤,٧٠٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٣٦٠ جمع معامله: ١,٠٤٧,٠٢٩,٢١٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
تكادو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( نارين نيرو) ٠١/٠٨/١٣٩١
تكادو - صورتهاي مالي سال مالي 1390/12/29 ( اكتشافي معدني زركاوان ارسباران) ٠١/٠٨/١٣٩١
تكادو - صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٤/٠٧/١٣٩١
تكادو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( گسترش مولد مغناطيسي تابان) ٢٤/٠٧/١٣٩١
تكادو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( فرآوري ذغال سنگ پروده طبس) ٢٤/٠٧/١٣٩١
تكادو - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٨/٠٧/١٣٩١
تكادو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (شركت مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا) ١٨/٠٧/١٣٩١
تكادو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( ايران كشتي بحر) ١٨/٠٧/١٣٩١
تكادو - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پيوست) ١١/٠٧/١٣٩١
تكادو - صورتهاي مالي سال مالي 1390/12/29 ( بازرگاني تكادو بين الملل) ١٠/٠٧/١٣٩١
تكادو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (شركت آيينه خانه اسپادانا) ٠٨/٠٧/١٣٩١
تكادو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) (شركت مجتمع ترابري رهنورد) ٠٨/٠٧/١٣٩١
تكادو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) (شركت مس كاوان عباس آباد) ٠٨/٠٧/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: