آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آهن و فولاد میلاد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٣٥
آخرين قيمت ١,٣٦٩ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٣٩٠ تعداد خريدار: ١٣٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٣٩٠ حجم معامله: ٩٦٤,١٧٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٥١ جمع معامله: ١,٣١٩,٩٥٦,٥٨٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: