آخرين بروزرساني : ٣٠/١٠/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آهن و فولاد میلاد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:٢٧/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٦٨٢ درصد تغییر: ٦ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٧٢٩ تعداد خريدار: ١,٢٨٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٧٢٩ حجم معامله: ٨,٤٧٠,٥٧٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٦٠٠ جمع معامله: ١٤,٢٤٦,٨٧٦,٤٣٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: