آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٢:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آهن و فولاد میلاد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠٢
تثبیت شده:٠١/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٢:٥٥
آخرين قيمت ١,٦٠٩ درصد تغییر: ٨ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٦٣٦ تعداد خريدار: ٥١١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٦٣٦ حجم معامله: ٦,٢٣٣,٢٦٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٤٥٦ جمع معامله: ١٠,٠٢٨,٩٠٣,٢٦١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: