آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آهن و فولاد میلاد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٦٢٠ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٦٣٥ تعداد خريدار: ١٨٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٦٣٥ حجم معامله: ١,١٥٦,٣٧٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٥٩٦ جمع معامله: ١,٨٧٣,٥٧٩,٦١٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: