آخرين بروزرساني : ٢٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٧:٣٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آهن و فولاد میلاد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٧:٣٠
آخرين قيمت ٧٥٩ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧٩٨ تعداد خريدار: ١٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧٩٨ حجم معامله: ٣٢٣,٨٠٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧٣٠ جمع معامله: ٢٤٥,٨٠٩,٤٨٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: