آخرين بروزرساني : ٠٦/٠٢/١٣٩٦ ساعت : ١٠:٢٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
الحاوی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٢/٠٦
تثبیت شده:٠٤/٠٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٦/٠٢/١٣٩٦   ساعت: ١٠:٢٠
آخرين قيمت ٤,٣١٤ درصد تغییر: (٦) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٥٨٤ تعداد خريدار: ١٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٥٨٤ حجم معامله: ٥٧,٧٢٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,١٤٠ جمع معامله: ٢٤٩,٠٦٨,٧٣٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
الحاوي - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) ٠٨/٠٧/١٣٩١
الحاوي - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1389/12/29 (حسابرسي شده) ٠١/٠٧/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: