آخرين بروزرساني : ٠٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بیمه اتکایی ایرانیان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٠٨
تثبیت شده:٠٧/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٨/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٤٥٣ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٥١١ تعداد خريدار: ١١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٥١١ حجم معامله: ٢٧,٥٥٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٤٣٠ جمع معامله: ٤٠,٠٤٤,٠٩٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بيمه اتكايي ايرانيان- صـورتهاي مالي ميان دوره اي شـش ماهه منتـهي به 31/03/91 ٠١/٠٦/١٣٩١
بيمه اتكايي ايرانيان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي شش ماهه منتهي به 31/03/91 ٠٩/٠٥/١٣٩١
بيمه اتكايي ايرانيان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي 3 ماهه منتهي به 29/12/1390 ٠٣/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: