آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کابلسازی تک در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٣
تثبیت شده:١١/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٤,٤٤١ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٤٤١ تعداد خريدار: ٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٤٤١ حجم معامله: ١٠,٧٨٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٤٤١ جمع معامله: ٤٧,٨٧٣,٩٨٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كارخانجات كابل سازي تك - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٨/٠٧/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: