آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
رهشاد سپاهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٢
تثبیت شده:١٣/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٥,١١٢ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,١١٦ تعداد خريدار: ٢٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,١١٦ حجم معامله: ١٦٩,٥٠٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,١١١ جمع معامله: ٨٦٦,٥٢٧,٩٩٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: