آخرين بروزرساني : ٣٠/١١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشیمی کازرون در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٣٠
تثبیت شده:٣٠/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٥٩١ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٦٠٠ تعداد خريدار: ١٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٦٠٠ حجم معامله: ١٢١,٥٧٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٥٨٠ جمع معامله: ١٩٣,٣٨٧,١٨٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پتروشيمي كازرون- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي كازرون- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
توليد خودرو سايپا كاشان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي كازرون - تغيير عضو هيئت مديره (به پيوست) ٠٥/١١/١٣٩٠
پتروشيمي كازرون - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٠٣/١١/١٣٩٠
پتروشيمي كازرون - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 ١٩/٠٧/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: