آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ايران تاير در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٤٥
آخرين قيمت ٢,٥٤٥ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٦٥٠ تعداد خريدار: ٧٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٦٥٠ حجم معامله: ٣٦١,٣٢٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٥٠٠ جمع معامله: ٩١٩,٦٦٦,٣٧٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ايران تاير - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٨/٠٩/١٣٩١
ايران تاير - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
ايران تاير - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٨/٠٧/١٣٩١
ايران تاير - آگهي مزايده فروش لاستيك خوزستان (به پيوست) ٠٥/٠٧/١٣٩١
ايران تاير - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٧/١٣٩١
ايران تاير - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29 ٢٧/٠٦/١٣٩١
ايران تاير - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٧/٠٦/١٣٩١
ايران تاير - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ٢٥/٠٦/١٣٩١
ايران تاير - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٣/٠٥/١٣٩١
ايران تاير- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٣/٠٥/١٣٩١
ايران تاير- صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 90 (به پيوست) ٢٢/٠٥/١٣٩١
ايران تاير- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
ايران تاير- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٩-٤٥٠٣٤٦٠
فاكس: ٤٥٠٣٥٠٠
آدرس: کیلومتر ٥ جاده مخصوص کرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: