آخرين بروزرساني : ٣٠/١١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
جودامي 9606انباركشت وصنعت مغان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٣٠
تثبیت شده:٠٨/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١٠,٦٤٢ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٦٤٢ تعداد خريدار: ٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٦٤٢ حجم معامله: ٥٤,٤٥٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٦٤٢ جمع معامله: ٥٧٩,٤٥٦,٩٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: