آخرين بروزرساني : ٣٠/١١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فولاد-1500-24/08/1396 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٣٠
تثبیت شده:٠٦/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٩٧٦ درصد تغییر: ٣٧ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٠٠٠ تعداد خريدار: ٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٠٠٠ حجم معامله: ٧٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٩٠٠ جمع معامله: ٧٤٢,٠٠٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: