آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ كروي-1750-26/07/1396 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٢٨/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٤٥
آخرين قيمت ٨١٠ درصد تغییر: ٩ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨٣٠ تعداد خريدار: ٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨٣٠ حجم معامله: ٨٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧٩٠ جمع معامله: ٦٤٨,٠٠٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: