آخرين بروزرساني : ٠٤/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٤
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٤/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٥,٥٢٢ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٦٠٢ تعداد خريدار: ١٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٦٠٢ حجم معامله: ١٧٤,١٠٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٤٩٩ جمع معامله: ٩٦١,٣٢٩,٢٢٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: