آخرين بروزرساني : ٠٨/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٢:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٨
تثبیت شده:٠٣/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٨/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٢:٠٥
آخرين قيمت ٢,٦٦٧ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٦٦٧ تعداد خريدار: ١٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٦٦٧ حجم معامله: ٧٦,١٨٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٦٦٧ جمع معامله: ٢٠٣,١٨٢,٧٢٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: