آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٢:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠٢
تثبیت شده:٣١/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٢:٥٥
آخرين قيمت ٤,١٦٠ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٢١٠ تعداد خريدار: ٣٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٢١٠ حجم معامله: ٢٩٨,٤٧٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٠٦١ جمع معامله: ١,٢٤١,٧٨٤,٦٨٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: