آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كارگزاران بورس اوراق بهادار در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٢٩/٠٦/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,٦١٥ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٦١٥ تعداد خريدار: ٢٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٦١٥ حجم معامله: ١,٦٦٦,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٦١٥ جمع معامله: ٦,٠٢٢,٥٩٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: