آخرين بروزرساني : ٣٠/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٧:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كارگزاران بورس اوراق بهادار در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٣٠
تثبیت شده:٢٢/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٧:٣٥
آخرين قيمت ٣,٥٨٣ درصد تغییر: (٤) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٥٨٣ تعداد خريدار: ٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٥٨٣ حجم معامله: ٧٨٠,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٥٨٣ جمع معامله: ٢,٧٩٤,٧٤٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: