آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٢:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صندوق امين يكم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠٢
تثبیت شده:٠١/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٢:٥٥
آخرين قيمت ١٠,٠١١ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٠٢٧ تعداد خريدار: ٧٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٠٢٧ حجم معامله: ٨٣٨,٥١١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٠٠٨ جمع معامله: ٨,٣٩٤,٦٥٠,٧٣٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: