آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٢٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صندوق امين يكم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٢٥
آخرين قيمت ١٠,٠١٩ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٠٢٥ تعداد خريدار: ٥٤٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٠٢٥ حجم معامله: ٢,٩٨٢,٥٦٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٠٠٦ جمع معامله: ٢٩,٨٨٢,٧٠١,٥١٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: