آخرين بروزرساني : ٠٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صندوق امين يكم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٠٨
تثبیت شده:٠٧/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٨/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١٠,٠٣٩ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٠٦٦ تعداد خريدار: ٧٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٠٦٦ حجم معامله: ١,٢٨٨,٨٢٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٠٣٦ جمع معامله: ١٢,٩٣٨,٢٣٨,٣٣٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: