آخرين بروزرساني : ٠٨/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١١:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صندوق امين يكم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٨
تثبیت شده:٠٧/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٨/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١١:٥٥
آخرين قيمت ١٠,٠٣٨ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٠٥٠ تعداد خريدار: ١٤٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٠٥٠ حجم معامله: ٢,٢٨٠,٠٤٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٠٣٦ جمع معامله: ٢٢,٨٨٧,٨٨٨,٠١٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: