آخرين بروزرساني : ٠٧/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٢:٢٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٠٧
تثبیت شده:٠٤/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٧/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٢:٢٥
آخرين قيمت ١٠,٥٥٣ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٥٥٣ تعداد خريدار: ٧٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٥٥٣ حجم معامله: ٤٩٨,٦٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٥٤٠ جمع معامله: ٥,٢٦١,٦٩٩,٧٦٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: