آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آسان پرداخت پرشين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٢
تثبیت شده:٠٢/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١٧,١٦٥ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٧,٣٢٩ تعداد خريدار: ٦,٧٦٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٧,٣٢٩ حجم معامله: ١,١٩٧,٣١٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٧,٠٠٠ جمع معامله: ٢٠,٥٥١,٨٨١,٤٨٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: