آخرين بروزرساني : ٣٠/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٧:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آسان پرداخت پرشين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٣٠
تثبیت شده:٣٠/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٧:٣٥
آخرين قيمت ١٥,٠٦٦ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٥,٣٤٨ تعداد خريدار: ١,٥١٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٥,٣٤٨ حجم معامله: ٨٥٩,٨٤٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٤,٦٩٠ جمع معامله: ١٢,٩٥٤,٦٥٥,٧٣٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: