آخرين بروزرساني : ٠٩/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شركت اعتباري ملل در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٩
تثبیت شده:٠٨/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٩/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٣٥
آخرين قيمت ٣٤٠ درصد تغییر: ١٧ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣٤٠ تعداد خريدار: ٤٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣٤٠ حجم معامله: ٢,٠٠٠,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣٤٠ جمع معامله: ٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: