آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارند-مشارکت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١٠,١٢٠ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,١٢٢ تعداد خريدار: ٣٣٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,١٢٢ حجم معامله: ٨,٠٥٥,٦٥٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,١١٥ جمع معامله: ٨١,٥٢٢,٩٤٤,٢٠٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: