آخرين بروزرساني : ٠٩/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارند-مشارکت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٩
تثبیت شده:٠٨/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٩/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٣٥
آخرين قيمت ١٠,١٣٢ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,١٣٤ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,١٣٤ حجم معامله: ٣٦,٩١٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,١٣٢ جمع معامله: ٣٧٤,٠١٠,٣٤٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: