آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارند-مشارکت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٢
تثبیت شده:٠٢/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١٠,٠١٧ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,١٠٧ تعداد خريدار: ٤٤٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,١٠٧ حجم معامله: ١٥,٨٣٩,٨٠٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٠٠٠ جمع معامله: ١٥٨,٦٦٦,٧٥٢,٤١١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: