آخرين بروزرساني : ٠١/٠٩/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بين المللي ساروج بوشهر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده:٣٠/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٨٣٩ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٩٤٩ تعداد خريدار: ١٦٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٩٤٩ حجم معامله: ٧٠٦,٦٧٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٧٧١ جمع معامله: ١,٢٩٩,٣٥٤,٤٢١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: