آخرين بروزرساني : ٣٠/١١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بين المللي ساروج بوشهر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٣٠
تثبیت شده:٣٠/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٦٩٨ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٧٢٠ تعداد خريدار: ١٢٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٧٢٠ حجم معامله: ٨٤١,٤٤٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٦١٤ جمع معامله: ١,٤٢٨,٧٦٧,٧٩٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: