آخرين بروزرساني : ٠٤/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بين المللي ساروج بوشهر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٤
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٤/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٥٣٤ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٥٩٥ تعداد خريدار: ٧٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٥٩٥ حجم معامله: ٦٤٩,٩٨٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٤٤٥ جمع معامله: ٩٩٧,٠٨٥,١٣٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: